Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Urząd Miasta i Gminy

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl


Numer Rachunku Bankowego: PKO Bank Polski SA: 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787


NR RACHUNKU BANKOWEGO SŁUŻĄCEGO DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PKO Bank Polski: 14 1020 2629 0000 9702 0402 3313


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek- piątek: 7:00 - 15:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek 7:00 - 14:00

Urząd Stanu Cywilnego

poniedziałek- piątek: 7:00 - 15:00

w soboty (dyżur) od 10:00 do 14:00


Burmistrz dr Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek w indywidualnych sprawach przyjmują w poniedziałki każdego tygodnia, w godzinach pracy Urzędu. Możliwa wcześniejsza rejestracja telefoniczna, pod nr tel.: 15 864 83 05.


Biuro Obsługi Klienta, Ewidencja ludności oraz Dowody Osobiste

poniedziałek od 7:00 - 16:00

wtorek - piątek: 7:00 - 15:00


NIP Urzędu Miasta i Gminy: 866-10-09-350

NIP Gminy Staszów: 866-160-87-31

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000523784

Regon Gminy Staszów: 830409749


WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Kierownik: Jolanta Macias

tel. 15 864 83 74

e-mail: jolanta.macias@staszow.pl


Wydział Finansowy

Kierownik: Henryka Skowron - Skarbnik

tel. 15 864 83 33

e-mail: henryka.skowron@staszow.pl

Z-ca kierownika ds. budżetu i finansów: Renata Wiatrowska

tel. 15 864 83 63

e-mail: renata.wiatrowska@staszow.pl

Z-ca kierownika ds. dochodów: Anna Kwasek

tel. 15 864 83 37

e-mail: anna.kwasek@staszow.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Kierownik: Agnieszka Gilbert

tel.15 864 83 13

e-mail: agnieszka.gilbert@staszow.pl


Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik: Jolanta Klimek

tel. 15 864 83 47

e-mail: jolanta.klimek@staszow.pl

Z-ca kierownika: Magdalena Sobieniak

tel. 15 864 83 22

e-mail: magdalena.sobieniak@staszow.pl


Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego

Kierownik: Grzegorz Klimek

tel. 15 864 83 40

e-mail: grzegorz.klimek@staszow.pl


Wydział Organizacyjny

Kierownik: Sławomir Mikula - Sekretarz

tel. 15 864 83 31

e-mail: slawomir.mikula@staszow.pl

Zastępca kierownika - Justyna Świetlik

tel. 15 864 83 02

e-mail: justyna.swietlik@staszow.pl


Wydział Promocji i Informatyki

Kierownik: dr Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel. 15 864 83 61

e-mail: ewa.kondek@staszow.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik: Aneta Dwojewska

tel: 15 864 83 53

e-mail: aneta.dwojewska@staszow.pl

Ewidencja ludności tel. 15 864 83 07


Zespół Radców Prawnych

Łukasz Macias - koordynator Zespołu Radców Prawnych

Ilona Banasiewicz - radca prawny

Bolesław Kozłowski - główny specjalista ds. prawno - administracyjnych

tel. 15 864 83 81

e-mail: rp@staszow.pl


Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych

Kierownik: dr Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel. 15 864 83 61

e-mail: ewa.kondek@staszow.pl


Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik: Justyna Sieńkowska

tel. 15 864 83 83

e-mail: justyna.sienkowska@staszow.pl


Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Komendant: Grzegorz Kwietniewski

tel: 15 864 83 15


Komórka ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wiesław Stypa

tel. 15 864 83 68

e-mail: wieslaw.stypa@staszow.pl


Samodzielne stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Danuta Batóg

tel: 15 864 83 91

e-mail: danuta.batog@staszow.pl


Straż Miejska

Komendant: Joanna Tutak

tel: 15 864 83 71

e-mail: joanna.tutak@staszow.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Mirosława Wieczorek

tel. 15 864 83 09

e-mail: miroslawa.wieczorek@staszow.pl

Z-ca kierownika: Irena Jagodzińska

tel. 15 864 83 09

e-mail: irena.jagodzinska@staszow.pl


SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE

12-07-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.