Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kluby i stowarzyszenia


Klub Seniora
„Radość Życia”Adres: ul. Kilińskiego 20 28-200 Staszów (w budynku Przedszkola Nr 8 im. J.Ch.Andersena)
Klub Seniora „Radość Życia” mieści się w dolnej kondygnacji Przedszkola numer 8 przy ulicy Kilińskiego w Staszowie. Dziś do klubu uczęszcza 50 seniorów, ale zainteresowanie taką formą integracji i spędzaniem czasu rośnie. Placówka daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych pasji. Klub ma pozytywny wpływ na kształtowanie postawy osób starszych, bo przyczynia się to do aktywizacji seniorów, zachęcenia ich do działania i nawiązywania nowych kontaktów.


Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych TALENT

Adres: ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów

email:biuro@sittalent.pl

Strona internetowa: http://sittalent.pl/

profil facebook: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent"

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych TALENT zostało założone w 2012 roku. Swoja działalnośc prowadzi już 5 lat. Stowarzyszenie proponuje swoim członkom rożne formy wspólnego spędzania czasu na zajęciach manualnych, muzycznych, teatralnych, sportowych, z historii sztuki, imprezach integracyjnych,wycieczkach turystycznych oraz wyjazdach na spektakle teatralne i koncerty. Przez minione 5 lat Stowarzyszenie zakwalifikowało się do 25 projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, różnych Fundacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Powiatu Staszowskiego oraz Gminy Staszów. Kwota jaką pozyskało na realizację zadań z wymienionych źródeł wyniosła 204 tysiące 734 złotych 82 grosze.


Świętokrzyski Klub „Amazonki”
Filia w Staszowie

Adres: ul. Szkolna14, 28-200 Staszów

Tel: 692-095-532Klub „Amazonki” w Staszowie działa na terenie powiatu staszowskiego od 2004 roku. Orędownikiem założenia Staszowskiego Klubu była Halina Cecot – długoletnia prezes Świętokrzyskiego Klubu, założycielką oraz prezesem do marca 2017 roku była Maria Pietrzak, a pani doktor Jolanta Stradowska stała się opiekunką kobiet potrzebujących wsparcia. Wszystkie trzy panie nadal są z nami. Początki były trudne, a grupa uczestniczek mała. Diagnoza „rak” to był niejednokrotnie wyrok. Trzeba wielkiej odwagi i dojrzałości by przestać być anonimową, by ujawnić się i aby pomóc sobie oraz innym.

Tą mądrością wykazała się nasza przewodnicząca klubu Maria Pietrzak, która przy pomocy koleżanek: Zosi Sadłochy, Wioletty Perek, Basi Słomki wykreśliła zasady działania klubu. Organizowane jest wsparcie psychiczne i fizyczne dla kobiet chorych na raka piersi. Wspólne spotkania, wyjazdy cementują naszą grupę i sprawiają, że jesteśmy silniejsze. Dziś nasza grupa wraz ze wspomagającymi liczy 45 osób. Kobiety nie chcą się zamykać w domu, potrzebują się nawzajem. Staszowski Klub organizuje wsparcie dla kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji do powrotu do zdrowia i pomoc praktyczną w uzyskaniu możliwej najlepszej jakości życia, w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

- masarz limfatyczny,

- usprawniające ćwiczenia prowadzone przez rehabilitanta,

- darmowe karnety na basen

Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą.

- spotkania integracyjne,

- wyjazdy integracyjne.

Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu

- uczestnictwo w pielgrzymkach,

- udział w mszach intencyjnych,

- spotkania z duchownymi.

- organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej, pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki, a także prowadzenie telefonu zaufania.

Skład Zarządu: Magdalena Łasica - prezes, Barbara Słomka - wiceprezes, Elżbieta Błasińska - skarbnik, Helena Patrzałek - sekretarz, Barbara Wójcik, Zdzisława Kozłowska, Elżbieta Jaworska, Ewa Wasilewska - członkowie zarządu, lek. Jolanta Stradowska - członek honorowy klubu.

Wszystkie panie z Powiatu Staszowskiego, które borykają się z tą trudną chorobą, potrzebują wsparcia i chciałyby do nas dołączyć prosimy o kontakt telefoniczny 692 095 532.

Działalność Klubu można wspierać poprzez darowizny na konto Klubu: Bank Spółdzielczy w Staszowie nr 27 9431 0005 2001 0010 4216 0001

Lub przekazując 1% podatku dochodowego wpisując nr KRS 0000051265

Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym Miasta i Gminy Staszów, sponsorom oraz darczyńcom przekazującym 1%. Dzięki Wam realizujemy nasze cele statutowe.
Przekazane na nasze konto pieniądze są mądrze i roztropnie wydawane oraz rzetelnie rozliczane.


Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet III Wieku działa pod egidą Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Liczba słuchaczy stale rośnie i dziś oscyluje w granicach 60 osób.Uniwersytetu III Wieku w Staszowie skupia seniorów, którzy chcą odkrywać nowe kolory w jesieni życia, a szukającym wyzwań pozwala odkrywać nowe umiejętności i rozwijać pasje. Seniorzy podczas zajęć rozwijają swoje pasje, odkrywają nowe umiejętności. Wykłady na Uniwersytecie prowadzą specjaliści z różnych dziedzin.03-01-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.