Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

Gmina Staszów pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 12.12.2022 r. podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0079/22-00 na realizację projektu pn. „SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany projekt dotyczy refundacji za opracowanie SUMP – „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Dokument (SUMP) stworzony zostanie w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście Staszów i jego otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. SUMP opierać się będzie na istniejących praktykach planistycznych i będzie brać pod uwagę zasady integracji i udziału społecznego w jego realizacji na etapie opracowania i wdrażania.

Wartość projektu – 27 980,00 zł
Dofinansowanie - 19 335,77 zł
Wkład własny – 8 644,23 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres e- mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/program-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci/

12-04-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.