Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, istotny dokument samorządów partnerstwa MOF Staszowa, wskazujący kierunek rozwoju i kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju MOF Staszowa oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

Inicjatorem konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Konsultacje społeczne skierowane są obowiązkowo do mieszkańców gminy Staszów oraz gmin partnerskich, tj. gminy Oleśnica i gminy Rytwiany, a także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorców), sąsiednich gmin i ich związków, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz fakultatywnie do Powiatu Staszowskiego, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

 • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
  c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
  d) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka

  Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

  Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 18.05.2022 r.:
 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym,
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/).Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć


11-05-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.