Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina WisłyBurmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji
– Dolina Wisły na lata 2021-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 pod adresem www.staszow.pl zakładka Konsultacje społeczne oraz składać uwagi od dnia 09 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

- na adres e-mail: biuro@staszow.pl
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28 – 200 Staszów
- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w sekretariacie oraz na biurze podawczym,

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 13 luty 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/dr/ Leszek Kopeć

Staszów, dnia 09.01.2023 r.Załączniki:

- OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych (PDF)
- Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI - Dolina Wisły na lata 2021-2030 (PDF)
- Formularz zgłaszania uwag (PDF)
- Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

09-01-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.