Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

493. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa

W Staszowie odbyły się uroczystości z okazji 493. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa. 10 kwietnia odbyła się Msza Święta za Miasto, Gminę i Ojczyznę, a 11 kwietnia miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której przyznano odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Staszowa”.

11 kwietnia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II, odbyła się uroczysta Msza Święta za Miasto i Gminę oraz za Ojczyznę. Po nabożeństwie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, radni duchowieństwo, harcerze, młodzież, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw złożyli kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Hieronima Łaskiego, któremu Staszów zawdzięcza nadanie praw miejskich oraz Józefa Piłsudskiego, honorowego obywatela Staszowa.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 493. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa, obchodzona w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się dzień później. Sesja rozpoczęła się polonezem odtańczonym przez dzieci z Przedszkola nr 8 w Staszowie. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Leszek Kopeć. - 493. rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu, to okazja do refleksji nad przeszłością i przyszłością miasta, naszej Małej Ojczyzny. Rocznica ta, choć nie okrągła, prowadzi, za siedem lat do obchodów 500-lecia nadania praw miejskich. Warto w tym miejscu zacytować świętego Jana Pawła II: „Polacy! Przypatrzcie się własnym dziejom, które są wielką szkołą sprawy człowieka. Te dzieje, ze wszystkimi swymi triumfami i klęskami są lekcją nadziei dla nas” - mówił włodarz. Burmistrz w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym bogatą historię naszego miasta. Jak podkreślił Leszek Kopeć, historia jest ważna, ale tworzą ją również te działania, które podejmujemy dzisiaj. Burmistrz przedstawił najważniejsze inwestycje nawiązując do Strategii Rozwoju Miasta. Spośród wybranych inwestycji prelegent wspomniał m.in. o budowie obwodnicy Staszowa wraz z przeprawą mostową na rzece Czarnej, zakończenie budowy Strefy A w Grzybowie, nowy żłobek i klubik dziecięcy przy Przedszkolu nr 3 i wiele innych ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Burmistrz wspomniał także o planach rewitalizacji Rynku i Ratusza oraz innych inwestycjach, które będą realizowane, jak choćby budowa Parku Górników Siarkowych, który będzie płucami naszego Staszowa. Leszek Kopeć zaznaczył, że miasto cały czas rozwija się dla mieszkańców i jak podkreślił, ma być miejscem, w którym chce się żyć.

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla Miasta”, przyznawane osobom i instytucjom. Odznaki wręczali burmistrz Leszek Kopeć, Ewa Kondek, zastępca Burmistrza oraz Dominik Rożek, przewodniczący Rady Miejskiej i Maria Malec, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Odznaczono: Józefa Juszczyka, za całokształt działalności na rzecz promocji Staszowa oraz działalność kulturalną i społeczną, Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Barbary w Staszowie, za szczególne zasługi w kształceniu religijnym, moralnym i patriotycznym oraz aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym Staszowa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność społeczną, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks”, za szczególne zasługi na rzecz promocji Staszowa, działalność kulturalną i społeczną oraz za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne, Staszowski Ośrodek Kultury, za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury, działalność społeczną i edukacyjną oraz promocję Staszowa oraz Mariana Tadeusza Charygę, za czynną działalność sportową i rozwój piłki nożnej oraz za starania na rzecz klubu sportowego „Pogoń” Staszów.

Burmistrz pogratulował wszystkim wyróżnionym i podziękował za wkład, jaki wnoszą w najważniejsze dziedziny naszego życia. Włodarz wyraził także nadzieję, że odznaczenia będą motywacją do dalszej pracy. Głos w imieniu nagrodzonych zabrał ksiądz Edward Zieliński, proboszcz Parafii pod wezwaniem św Barbary w Staszowie. Duchowny dziękując za wyróżnienia podkreślił, że każdy z nas pozostawia po sobie jakieś dobro, któremu Staszów zawdzięcza swój obecny kształt. - Niech to dobro będzie pomnażane przez tych, którzy przyjdą po nas – zakończył swoje wystąpienie ksiądz proboszcz. W imieniu całej Rady Miejskiej, odznaczonym pogratulował i podziękował również Przewodniczący, Dominik Rożek.

Głos zabrał również Tomasz Staniek reprezentujący Agatę Wojtyszek,Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Annę Krupkę, Posłankę na Sejm RP. - Miasto Staszów rozwija się bardzo dynamicznie. To pod okiem dobrej Rady i dobrego włodarza to miasto dzisiaj rozwinęło strefę ekonomiczną. Wiem, że Staszów korzysta aktywnie z możliwości, które daje dzisiaj Państwo Polskie. Staszów jest w czołówce województwa świętokrzyskiego, dlatego Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, gratuluję serdecznie, a Wam mieszkańcy, życzę dalszych wspaniałych dni w tym mieście, żebyście się dobrze czuli – mówił Tomasz Staniek. Głos zabierali także Józef Małobęcki oraz Tomasz Fąfara, który podziękował za współpracę i pomoc Gminy w działaniach powiatu staszowskiego, a także pogratulował odznaczonym. Na wydarzeniu obecni byli również burmistrzowie i wójtowie sąsiednich miast i gmin, radni, kierownicy jednostek, dyrektorzy instytucji i przedstawiciele organizacji pozarządowych, prezesi spółek, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, przedstawiciele mediów, przedsiębiorcy, sołtysi, przewodniczący rad osiedli oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Sesję zakończył występ przedszkolaków z Przedszkola nr 8, którzy przedstawili inscenizację o powstaniu Państwa Polskiego. Po części artystycznej w sali klubowej SOK otworzono wystawę prac Józefa Juszczyka „Staszowskie Zakątki”. Wystawa nawiązuje do piękna architektury i krajobrazu naszego miasta i gminy. Twórczość staszowskiego artysty przybliżył zebranym krytyk sztuki Tomasz Staszewski.


Sylwetki osób „Zasłużonych dla Miasta Staszowa”

Józef Juszczyk - Artysta jest osobą bardzo mocno związaną ze Staszowem, czego niewątpliwy wyraz daje w swojej twórczości. Jego prace przedstawiające architekturę, ciekawe miejsca Staszowa i okolic zostały zebrane i wydane w albumach pt.: „Piórkiem Józefa Juszczyka”, „Portrety mojej ziemi”, „Staszów i okolice". Od 1975 r. zajmuje się malarstwem, grafiką, rzeźbą, rysunkiem satyrycznym, ilustracją książkową, konserwacją rzeźb w drewnie i kamieniu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” - prowadzone przez Małgorzatę i Jana Szmyrgałów przez lata działalności angażuje setki dzieci oraz ich rodziców. W Zespołach Artystycznych „Kleks” tańca uczy się ponad setka dzieci i młodzieży, skutecznie konkurując na festiwalach z dużo większymi ośrodkami. W ciągu tego okresu młodzi artyści osiągnęli wiele sukcesów rozsławiając i promując Staszów w całym kraju. Mają na swoim koncie wiele osiągnięć festiwalowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Barbary w Staszowie - została erygowana 1 kwietnia 1989 r. na nowym osiedlu mieszkaniowym w Staszowie. Wspólnota parafialna liczy ok. 7 tys. wiernych i ma przemożny wpływ na życie mieszkańców Staszowa zarówno w sferze duchowej, jak i kulturowej i integracyjnej. Przy parafii działają również różne katolickie organizacje, skupiające wiele osób.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Staszowie - powstało w grudniu 1994 roku, z inicjatywy Haliny Łabudy. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Jest jedyną tego rodzaju organizacją w powiecie staszowskim.

Staszowski Ośrodek Kultury - życie kulturalne miasta i okolic skupia się głównie wokół Staszowskiego Ośrodka Kultury, powołanego w lutym 1967 r. Przez 60 lat swojego funkcjonowania SOK jest miejscem spotkań z kulturą, rozrywką oraz miejscem, które aktywizuje zarówno najmłodszych, jak i starszych Staszowian. Dzięki SOK mieszkańcy naszego miasta mają szansę na obcowanie z muzyką, teatrem, filmem, tańcem, czy innymi formami kultury. Przy Staszowskim Ośrodku Kultury działa wiele zespołów i grup, które wnoszą znaczący wkład w historię naszego Miasta.

Marian Tadeusz Charyga - przez długi okres swojego życia aktywnie włączał się w działalność sportową Staszowa. Przez wiele lat był czynnym zawodnikiem Pogoni Staszów, trenerem grup młodzieżowych, seniorów, członkiem Zarządu i wiceprezesem ds. sportowych Pogoni. Jest założycielem i prezesem OLD BOY POGOŃ Staszów. Związany z piłką staszowską od ok. 30. lat. Wniósł znaczący wkład w rozwój sportu w regionie, najlepszy i najbardziej rozpoznawany z zawodników w historii klubu Pogoń i Staszowa. Przykładny zawodnik i trener.


13-04-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.