Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

494. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa

11 kwietnia świętowaliśmy 494. rocznicę nadania praw miejskich dla Staszowa. Z tej okazji odbyły się Msza Święta oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. - Staszów ma bogatą historię, wiele wspaniałych osób odgrywało ważne role żyjąc na naszej ziemi. Musimy pamiętać o przeszłości, teraźniejszości, ale też myślimy o przyszłości – mówił na sesji Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów.

Świętowanie „urodzin” naszego miasta rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji Staszowa, która odbyła się w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Następnie zebrani przeszli przed Ratusz i złożyli wiązanki pod tablicą Józefa Piłsudskiego i Hieronima Łaskiego. Po mszy, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej, Ireneusz Kwiecjasz. Następnie głos zabrał burmistrz miasta i gminy. - Staszów rozwija się dynamicznie w porównaniu do innych miast. Nasza pozycja wzrasta dość sukcesywnie i jesteśmy rozpoznawani w województwie świętokrzyskim. Chcę, żebyśmy wspólnie dbali o to miasto. Bo to my tworzymy historię. To my jesteśmy odpowiedzialni za mieszkańców, to my rozwijamy nasze miasto. Rozwijamy się gospodarczo, rozwijamy zaplecze kulturalne i sportowe. Musimy w pełni wykorzystać nasz potencjał, który jest w nas wszystkich, tak, aby nasza gmina była jedną z najlepszych w województwie świętokrzyskim, a może nawet w kraju. Za to wszystko dzisiaj Wam dziękuję – zwrócił się do zebranych burmistrz Leszek Kopeć.

Po przemówieniu włodarza wykład okolicznościowy na temat historii miasta wygłosił dr Dariusz Kubalski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego. Dyrektor przypomniał, że w 1525 roku Staszów przekształcił się z osady w miasto. - Stało się tak dzięki decyzji króla Zygmunta I Starego, który przychylił się do próśb swego dworzanina, a jednocześnie właściciela Staszowa, Hieronima Łaskiego – wykładał dr Dariusz Kubalski. Historyk mówił również o przywilejach, jakie nadano naszemu miastu - odbywania się w Staszowie jarmarku trzy razy do roku oraz targu, który miał miejsce w każdy czwartek. Dzięki tym przywilejom Staszów stał się lokalnym ośrodkiem wymiany towarowej między miastem a wsią. - Staszów był świadkiem wielu ważnych wydarzeń związanych z dziejami naszego narodu. Wielokrotnie nawiedzany był przez różne wojny, żywioły, ale zawsze mieszkańcy podejmowali trud jego odbudowy. Przez wieki zmieniało się jego oblicze. Każde z poprzednich pokoleń obywateli zostawiło swoją cegiełkę. Dziś korzystając z dorobku naszych przodków odciskamy ślad naszej działalności. Z każdym rokiem przybywa miejsc z których możemy być dumni i którymi możemy się chwalić. Staszów jest nasz, jedyny, niepowtarzalny. I to od nas zależy jaki nadamy mu kształt i w jakim stanie przekażemy go następnym pokoleniom – zakończył dr Dariusz Kubalski.

Burmistrz Leszek Kopeć wraz z zastępcą dr Ewą Kondek, starostą staszowskim Józefem Żółciakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Ireneuszem Kwiecjaszem oraz wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej, dr Beatą Gajek-Dyl i Tomaszem Klimkiem, wręczyli podziękowania za szczególny wkład w rozwój i promocję miasta i gminy Staszów. Za osiągnięcia w roku 2018 nagrodzone zostały osoby i instytucje szczególnie wyróżniające się na różnych polach życia społecznego. - Wyróżnienie otrzymują przedstawiciele z różnych dziedzin życia: kultury, sportu, nauki i oświaty oraz przedsiębiorczości – mówiła dr Ewa Kondek. Wyróżniono Grzegorza Krupę, pierwszego inwestora na staszowskiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, Małgorzatę i Jana Szmyrgałów reprezentujących Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS”, które ze wspaniałym skutkiem reprezentują naszą gminę na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, Beatę Rachoń, prezesa zarządu Stowarzyszenia Aktywni – Korab w Staszowie, trenerkę Cheer Pink Panters Staszów, które zdobywają liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej, między innymi tytuł mistrzyń Polski chearleaders. Nagrodzona została także Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Staszowie za wysokie wyniki na tle województwa zarówno w sporcie, jak i nauce. Szkoła w tym roku zajęła drugie miejsce pod względem ilości laureatów gimnazjalnych konkursów przedmiotowych w całym województwie, a także pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym.

W obchodach 494. rocznicy nadania praw miejskich uczestniczyli między innymi Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Leszek Kopeć, burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Ewa Kondek, zastępca burmistrza, Józef Żółciak, starosta staszowski, Stanisław Batóg, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jacek Rozczypała, zastępca komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, Rafał Gajewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Jacek Jaworski, dyrektor Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Paweł Basiński, prezes PKS Staszów, Jerzy Adamkiewicz, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, Adam Lubera, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Radni Rady Miejskiej, Henryka Skowron, skarbnik UMiG Staszów, Sławomir Mikula, sekretarz UMiG Staszów, kierownicy wydziałów UMiG Staszów oraz prezesi, dyrektorzy instytucji i jednostek gminy, a także sołtysi.

Po uroczystej części sesji radni przeszli do właściwej jej części. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał. Radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029. Dokonano również wyboru przedstawicieli do rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Na przedstawicieli Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie wybrano Ewę Kondek, zastępcę burmistrza miasta i gminy Staszów oraz radnych miejskich: Ireneusza Kwiecjasza, Mirosława Bernysia, Ewę Marek, Zbigniewa Wojciechowskiego, Tomasza Klimka oraz Wojciecha Charygę. Podczas sesji uchwałą powołano także Radę Społeczną Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w skład której weszli Przewodniczący Rady Społecznej - burmistrz Leszek Kopeć, przedstawiciel wojewody - Stanisław Altenberg oraz członkowie Rady Społecznej: Ewa Kondek, Ireneusz Kwiecjasz, Mirosław Bernyś, Ewa Marek, Zbigniew Wojciechowski, Tomasz Klimek i Wojciech Charyga.

Podczas VIII sesji RM radni podjęli także uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonych w Staszowie, którą Gmina Staszów dokonała na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r., z przeznaczeniem na budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy południowej Staszowa. Darowizna została odwołana z powodu niewykorzystania wymienionych nieruchomości na cel, na który zostały darowane. Radni wyrazili także zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wiśniowej, która została zajęta pod inwestycję polegającą na budowie rowu odwadniającego drogę gminną.


17-04-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.