Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Arystotelesy i Stambułki wręczone

W sobotę, 3 marca w Auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się XXI spotkanie członków i sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej. Podczas gali wręczono Staszowskie Stambułki dla wyróżniających się firm i instytucji. Nagrody powędrowały także do uzdolnionej młodzieży - laureatów dorocznych konkursów „Arystoteles Junior” i „Arystoteles Senior” organizowanych przez Staszowską Izbę Gospodarczą. Finałem gali była licytacja prac lokalnych twórców.

W uroczystości wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej oraz jej sympatycy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie na Sejm RP - Anna Krupka i Michał Cieślak, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, dr n. med. Marek Tombarkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, radny sejmiku wojewódzkiego Marek Strzała, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć wraz z zastępcą dr Ewą Kondek oraz radni Rady Miejskiej w Staszowie na czele z przewodniczącym Dominikiem Rożkiem, starosta staszowski - Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara.

Głównym elementem gali było wręczenie Staszowskich Stambułek, nagród przyznawanych przez Staszowską Izbę Gospodarczą dla firm i instytucji wyróżniających się pozytywnie i najsilniej oddziałujących na gospodarkę w regionie. Wcześniej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów funduszu stypendialnego „Arystoteles Junior” i „Arystoteles Senior”. W kategorii „Junior” stypendia wręczali burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć i członek zarządu SIG - Jerzy Adaś. W kategorii „Senior” nagrody wręczali Leszek Belusiak - skarbnik SIG i Michał Skotnicki - starosta staszowski. Wyróżniona młodzież otrzymała gromkie oklaski.

Chwilę później poznaliśmy laureatów Staszowskiej Stambułki. Nagrody wręczali Marek Tombarkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Wojciech Skowron prezes SIG. Łącznie przyznano 16 statuetek.

W kategorii I: Jednostka organizacyjna/firma mająca największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu staszowskiego, Stambułki otrzymali: Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie koło Połańca, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i Bank Spółdzielczy w Szydłowie.

W kategorii II: Jednostka organizacyjna/firma, która osiągnęła znaczny postęp w swoim rozwoju w poprzednim roku, Stambułkę otrzymali: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie, Wiesław Bonarek - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bonarek w Wiązownicy Dużej i Paweł Trela - Firma Handlowo-transportowa w Łubnicach.

W kategorii III: Jednostka organizacyjna/firma, która wdrożyła nowoczesne systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem Stambułki otrzymali: Murena Sp. z o.o., Oddział w Staszowie, APP Sp. z o.o. w Połańcu i Mieczysław Dudek - Zakład Remontowo-Budowlany w Połańcu.

W kategorii IV: Jednostka organizacyjna/firma, będąca najlepszą jednostką handlowo – usługową, Stambułki otrzymali: Bogdan Sałata - Usługowy Zakład Murarsko-Malarsko-Dekarski Budkor w Woli Wiśniowskiej, Zajazd OAZA - Halina Mądra w Oleśnicy i Zajazd Jasieńka - Łukasz Chyla w Ruszczy.

W kategorii V: Osoba, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej, Stambułki otrzymali: Michał Skotnicki – Starosta staszowski, Fundacja Wspomagania Oświaty z Połańca, Damian Sierant - Dyrektor Rejonu Energetycznego w Staszowie i Halina Łabuda – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową – Koło w Staszowie.

Burmistrz Leszek Kopeć złożył gratulacje wszystkim laureatom Stambułek i podziękował za to, że swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju gospodarczego w regionie. Włodarz podziękował również stypendystom Arystotelesa za znakomite wyniki w nauce i złożył życzenia dalszych sukcesów w nauce.

Ostatnim akordem gali, była licytacja eksponatów przekazanych przez darczyńców. Pieniądze z niej zasilą fundusz stypendialny dla laureatów kolejnej edycji konkursów wiedzowych „Arystoteles”. Całość uroczystości uświetniły występy wokalne solistek Klubu Wokalnego „Rytm” działającego przy Staszowskim Ośrodku Kultury.

Laureaci konkursu „Arystoteles Junior”

„Wiedza matematyczno-przyrodnicza”

1 miejsce: Mateusz Jacak – PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie.

2 miejsce: Katarzyna Wróbel - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

3 miejsce: Natalia Łygan – SP im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.

„Język Angielski”

1 miejsce: Olga Słomka - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

2 miejsce: Martyna Wyszyńska - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

3 miejsce (ex aequo): Natalia Dunajska - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie, Gustaw Maj - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

„Wiedza Ogólna”

1 miejsce: Paulina Dziewierz - PSP nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie.

2 miejsce: Dominika Gad - ZSO im. Jana Pawła II w Rytwianach.

3 miejsce: Małgorzata Tomporowska - ZPO-PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie.

Laureaci Konkursu „Arystoteles Senior”

„Wiedza matematyczno-przyrodnicza”

1 miejsce: Rafał Skrzypek - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w Staszowie.

2 miejsce: Maciej Walczak - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

3 miejsce: Justyna Kotlarz - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

„Język Angielski”

1 miejsce: Julia Kosowicz - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

2 miejsce: Michał Roguz - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

3 miejsce (ex aequo): Magdalena Chmiel - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Norbert Wawrzyk - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

„Informatyka”

1 miejsce: Jakub Kawalec - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

2 miejsce: Mateusz Basiński - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

3 miejsce (ex aequo): Dawid Cichoń - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Jakub Chyc - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

„Chemia”

1 miejsce: Bartłomiej Kowalski - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

2 miejsce: Natalia Rugała - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

3 miejsce: Mariusz Sowa - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.


WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ...


06-03-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.