Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Boisko w Kurozwękach już otwarte

27 września odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kurozwękach. - Podobno niektórzy mieszkańcy czekali na to boisko już 20 lat. I wreszcie się doczekali – mówił Leszek Kopeć, burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Ten dzień był długo wyczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. - Inwestycja będzie służyć wszystkim uczniom naszej placówki, jak i okolicznej młodzieży. Z boiska mogą korzystać wszyscy. To nasze wspólne dobro i będziemy o nie dbać – mówiła podczas otwarcia boiska Marzanna Tomporowska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Przedszkola w Kurozwękach.

Poświęcenia boiska sportowego dokonał proboszcz Parafii pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurozwękach, ksiądz kanonik Andrzej Bąk. Następnie przedszkolaki i uczniowie podstawówki w Kurozwękach zaprezentowali dla gości swoje choreografie taneczne.

Na wydarzeniu obecni byli między innymi Leszek Kopeć, burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie, Ewa Kondek, Zastępca Burmistrza, Marek Strzała, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Michał Skotnicki, Starosta Staszowski, Jacek Piwowarski, prezes Stowarzyszenia Dolina Kacanki, dyrektorzy placówek oświatowych ze Staszowa, Mostek, Oleśnicy, emerytowani dyrektorzy szkoły w Kurozwękach, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wielu innych przyjaciół ZPO w Kurozwękach.

Obecni byli także młodzi piłkarze, którzy przed oficjalną częścią spotkania rozegrali mecze towarzyskie na nowo oddanej do użytku murawie. Puchar Burmistrza wywalczyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie. Na drugim miejscu uplasował się zespół ze staszowskiej „Trójki”. Trzecie miejsce zajęli gospodarze, uczniowie ze szkoły w Kurozwękach.

Dwóch uczniów z Kurozwęk, którzy zostali sportowcami roku 2017, podziękowali Burmistrzowi w imieniu wszystkich wychowanków placówki. Włodarz dziękował wszystkim, którzy wnieśli wkład w powstanie nowego boiska. - Nie byłoby to możliwe bez wielu, wielu osób. Pieniądze zostały pozyskane z PROW, niezbędna była pomoc Gminy Staszów i LGD Białych Ługów. Nie było by tego boiska gdyby nie Dolina Kacanki. Stowarzyszenie jest beneficjentem tych środków. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy przygotowali procedurę, ale to Stowarzyszenie wzięło odpowiedzialność za to przedsięwzięcie. Życzę, żeby to boisko służyło całej miejscowości. Niech sport się rozwija – mówił Burmistrz.

Zakres prac modernizacyjnych objął boisko do piłki nożnej o wymiarach 40x20 o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wykonano bieżnię lekkoatletyczną dwutorową o długości 30 m i skocznię w dal. Utwardzono teren przy boisku kostką betonową i zamontowano ławki. Zamontowane zostaną także piłkochwyty od strony południowej i zachodniej boiska. Koszt całkowity zadania wyniósł 328 500,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 230 411,00 zł.

Realizatorem inwestycji było Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki z Wiązownicy-Kolonii. Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zrealizowane przy współpracy Gminy Staszów, która udzieliła Stowarzyszeniu pożyczki oraz dotacji na wkład własny niezbędny do realizacji zadania.


WIĘCEJ ZDJĘĆ


03-10-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.