Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Chcesz edukować ekologicznie? Zgłoś swój projekt


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przystępuje do opracowania oferty programowej pt. "Edukacja ekologiczna dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017". Szkoły, przedszkola, a także ośrodki kultury, biblioteki i organizacje pozarządowe z terenu Gminy Staszów mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań i imprez, związanych z edukacją ekologiczną. Przedsięwzięcia o zasięgu ponadlokalnym mogą zostać dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Wszystkie podmioty, które chcą ubiegać się o dofinansowanie i włączenie ich działań proekologicznych do oferty programowej na 2017 powinny informację o tych działaniach przesłać wg załączonej ankiety do dnia 23 grudnia 2016, na adres poczty elektronicznej agnieszka.pozoga@sejmik.kielce.pl, lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce


21-11-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.