Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Erasmus+ "Zakodowane legendy"

Szkoła Podstawowa nr 2 im Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie rozpoczyna po raz pierwszy realizację trzyletniego projektu programu Erasmus+ Akcja 2 pod tytułem „Zakodowane Legendy”. Gmina Staszów zapewni 20% kwoty dofinansowania i będzie sprawowała nadzór nad realizacją działań projektowych i wypełnianiem postanowień umowy finansowej zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów - Panem Leszkiem Kopciem, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Beneficjentem projektu Erasmus+ są uczniowie w wieku 9-11 lat oraz nauczyciele historii, informatyki, języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem projektu „Zakodowane Legendy” jest poznanie baśni i legend z krajów partnerskich przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych jak również wprowadzenie kodowania i klocków Lego na zajęciach. Realizując działania projektowe uczniowie będą mieli okazję spotkać, na żywo i poprzez komunikator Skype, kolegów z Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo nauczyciele uczestniczący w projekcie skorzystają ze szkoleń dotyczących radykalizacji młodzieży, cyberprzestępczośći, nauczania języków obcych z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz dwujęzyczności.

Kwota dofinansowania: 20 440 euro

Kraje partnerskie: Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania, Grecja.

Autor: koordynator projektu: mgr Justyna Szczepańska.

25-09-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.