Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

INFORMACJA dla rolników, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach rolnych, spowodowane przymrozkami wiosennymi, polegającymi na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu, proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, jednakże nie później niż w terminie do dnia 22 maja br. - (wniosek do pobrania w tut. Urzędzie).
Aby uzyskać pomoc, poziom szkód w uprawach rolnych musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) w gospodarstwie rolnym z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne.
Rolnicy, którzy ponieśli straty mogą również ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach rolnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

18-05-2017, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.