Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "Dolina Kacanki"


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849), Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Staszów w 2018 roku pn. Modernizacja infrastruktury sportowej-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach.


03-08-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.