Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021

Szanowni Państwo,

na prośbę Pana Michała Rulskiego – Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021.


Nabór ofert trwa do 29 marca 2021 r., do godziny 14:00.


NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanych do organizacji pozarządowych, które niezależnie od doświadczenia i wielkości mogą wziąć udział w konkursie i otrzymać dotację. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. W Priorytetach 2 i 3 promowane są organizacje z małych miejscowości, o niższym budżecie rocznym. Priorytety 1 i 4 – z racji swojej skali i poziomu trudności – adresowane są do organizacji bardziej doświadczonych i większym potencjale. Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet Programu został zwiększony z 60 do 80 mln zł rocznie.


Najważniejsze informacje:


• jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty),

• nabór ofert trwa od 8 do 29 marca 2021 r., do godziny 14:00,

• projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,

• wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.


Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Szczegółowe pytania można kierować pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 8-29 marca 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00) lub mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl.


Źródło: Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


24-03-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.