Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: Plan posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 9.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok –projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty z pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

( - ) Piotr Kasperkiewicz


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Wojciech Charyga


Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 11.00
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
( - ) Tomasz Otrębski


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 12.00

1.Tematem posiedzenia będzie:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( - ) Jacek Piwowarski


Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 13.00


1.Tematem posiedzenia będzie:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek


Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 14.00


Tematem posiedzenia będzie:
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
( - ) Anna Majczak


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie - początek o godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,
e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,
h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,
i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
( - ) Mirosław Bernyś


08-03-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.