Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Jesteś młody? Bądź aktywny. Zgłoś się do projektu.


Fundacja Challenge Europe, z Kielc w partnerstwie z HDA – Centrum Szkolenia Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik z siedzibą w Kielcach prowadzi 2 nabór uczestników do projektu „Aktywna młodzież – cenni obywatele”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Do projektu mogą zgłosić się osoby w wieku 18-29 lat,

- nie pracujące (bezrobotni lub bierni zawodowo),
- nie kształcące się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie
w formach szkolnym w trybie dziennym),

- nie objęte szkoleniem (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

- nie są zarejestrowane w urzędach pracy

- zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)


W ramach projektu oferujemy:


wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
szkolenia podnoszące kwalifikacje: Tester oprogramowania + certyfikat ISTQB, Organizator ruchu turystycznego + certyfikat VCC, Administrator baz danych + certyfikat ECCC
stypendium szkoleniowe
płatne staże zawodowe (3 miesięczne)
zwrot kosztów dojazdy30-10-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.