Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Jubileuszowe obchody OSP w Smerdynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Smerdynie świętowała 90. rocznicę powstania. Uroczyste obchody jubileuszowe odbyły się 22 lipca na placu przy remizie.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od przemarszu pododdziałów przy akompaniamencie Mołdawskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dondiuszanów na plac przy remizie OSP, gdzie dowódca uroczystości, Komendant Miejsko-Gminny, Grzegorz Kwietniewski złożył meldunek Członkowi Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zarazem wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, Bolesławowi Gradzińskiemu. Następnie wzniesiono Flagę Państwową na maszt przy dźwiękach Hymnu. W dalszej części uroczystości proboszcz parafii pw. św. Michała w Wiązownicy-Kolonii, ks. kan. Wiesław Opiat, odprawił Mszę Świętą w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie. Duchowny w homilii dziękował strażakom za trud niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w ich codziennej służbie. Po zakończeniu części liturgicznej zebranym przybliżono historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie. Rys historyczny OSP przedstawił druh Wiesław Kaczmarczyk.

Święto 90-lecia OSP było także doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie złoty medal otrzymała Beata Gajek-Dyl i Marianna Skowron za wniesienie szczególnego wkładu w rozwój jednostki OSP oraz trzech druhów jednostki, srebrnym medalem uhonorowano trzech druhów i brązowym również trzech. Gratulacje złożyli oraz wręczyli medale Poseł na Sejm RP, Anna Krupka, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, Członek Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, Bolesław Gradziński oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski, Michał Skotnicki. Zarząd OSP Smerdyna w dowód wdzięczności za okazaną pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki wręczył przyjaciołom OSP okolicznościowe puchary oraz podziękowania.

W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie. Wyrazy uznania wyraziła Poseł na Sejm RP, Anna Krupka, która w imieniu podsekretarza Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafała Romanowskiego, wręczyła prezesowi OSP, Adamowi Kowalowi, list gratulacyjny. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, podziękował ochotnikom za trud i codzienną służbę drugiemu człowiekowi. - Niezmiernie się cieszę, że Wasza jednostka kontynuuje piękne tradycje pożarnicze, które Wy z takim zaangażowaniem realizujecie w codziennej służbie. Składając szczere gratulacje, życzę wszystkim członkom OSP sukcesów w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym - mówił Burmistrz. Włodarz miasta złożył na ręce prezesa OSP okolicznościowe życzenia. Poseł na Sejm RP, Anna Krupka oraz Burmistrz Leszek Kopeć wręczyli w prezencie druhom ze smerdyńskiej jednostki torbę ratownictwa medycznego ze sprzętem niezbędnym podczas akcji ratunkowych. Po uroczystości zaproszeni goście wbili gwoździe w pamiątkową tablicę.

Na uroczystość Jubileuszu OSP Smerdyna przybyło wielu przyjaciół jednostki. Wśród licznie zebranych znaleźli się Poseł na Sejm RP, Anna Krupka, burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Bień, Izydor Grabowski i Marek Strzała, Członek Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach Bolesław Gradziński, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Dominik Rożek wraz z radnymi, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Staszowie, Kryspin Bednarczyk wraz z prezydium, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie wraz z prezydium, starosta staszowski, Michał Skotnicki, przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant wraz z radnymi, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, bryg. Rafał Gajewicz, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stanisław Batóg, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Adam Lubera, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Mirosław Bernyś, Dyrektor Zakładu Energetycznego w Staszowie, Jarosław Borowiec, prezesi jednostek OSP, a także sołtysi z terenu Gminy, okoliczni przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi i przyjaciele jednostki.

Po zakończeniu oficjalne części uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „Ochotnicza Straż Pożarna – łączy pokolenia”. Na scenie wystąpiła Mołdawska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dondiuszanów, Monika Urbanowicz, zespół STEREO oraz zespół EGO. Na najmłodszych czekały gry i konkursy z nagrodami oraz plac zabaw. Ponadto przygotowano pokazy sprzętu strażackiego oraz stoiska gastronomiczne. Organizatorami uroczystości z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie.27-07-2018, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.