Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Komunikat dla uczestników projektu OZE

W związku z opracowaniem przez Gminę Staszów dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej, wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – PROJEKTY PARASOLOWE” zadania obejmującego dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, oraz dokonania szczegółowych analiz ekonomicznych i kalkulacji informujemy, że poziom dofinansowania nie przekroczy 52%, co skutkować może zwiększeniem kwoty udziału własnego, w stosunku do uprzednio określonej kwoty netto. Informujemy również, że ostateczna kwota udziału finansowego Właściciela w kosztach realizacji projektu zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy.


W związku z powyższym zwracamy się do osób biorących udział w projekcie o przeprowadzenie analizy ekonomicznej i aspektów technicznych co do dalszego uczestnictwa w projekcie oraz wielkości przyznanych uprzednio mocy instalowanych urządzeń. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, niezbędny będzie osobisty kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Staszów w terminie do 27.10.2017r. (pokój 213).27-10-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.