Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Gmina Staszów przekazała środki publiczne w wysokościach:

1. Turystyka i krajoznawstwo – 5 000 zł

 • Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

5 000 zł


2. Edukacja, oświata i wychowanie - 7 000 zł

 • Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów

7 000 zł


3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 31 200 zł

 • Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie

działań profilaktyczno-społecznych

10 000 zł

 • Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów

12 200 zł

 • Gminna impreza okolicznościowa - Dla Wszystkich Dzieci

5 000 zł

 • Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

4 000 zł


4. Pomoc społeczna - 2 000 zł

 • Organizacja i pomoc rzeczowa – żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów

2 000 zł


5. Kultura, sztuka – 25 500 zł

 • Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu

14 000 zł

 • Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali

oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych

7 000 zł

 • Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku

2 500 zł


6. Kultury fizycznej – 38 000 zł

 • Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej

dla mieszkańców Gminy Staszów

18 000 zł

 • Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej

20 000 zł


Ponadto, na zadanie pn „Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2017 roku - szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych zostały przyznane dotacje na wsparcie realizacji 6 zadań własnych gminy na kwotę 140 000 zł.

Burmistrz Leszek Kopeć po analizie osiągnięć sportowych w zawodach indywidualnych i drużynowych w drugim półroczu 2016 roku, przyznał 29 stypendiów sportowych. Stypendia zostały przyznane na okres od marca do czerwca 2017 roku, a łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w tym okresie wyniesie 23 200 zł.

16-03-2017, Paweł Zimny
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.