Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W piątek, 20 października o godzinie 10:00 odbyła się L Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie radni podjęli sześć uchwał.

Radni poprzez głosowanie wyrazili zgodę na nabycie trzech nieruchomości gruntowych. Dwie z nieruchomości, położone w Wólce Żabnej i Staszowie, są zajęte pod drogę gminną. Trzeci z gruntów zlokalizowany jest w Staszowie i zostanie nabyty z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego. PGKiM wystąpiło z wnioskiem o podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem nowego terenu w związku z szybkim zmniejszaniem się ilości miejsc na cmentarzu komunalnym.

Rada Miejska uchwaliła również podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej. Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest działka w Staszowie przy ul. Rakowskiej, na której mieści się Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGKiM z o. o. w Staszowie. Wartość nieruchomości wynosi ponad 800 000 zł. W zamian za wniesiony wkład Gmina Staszów obejmie nowoutworzone udziały o wartości nominalnej tysiąc złotych każdy.

Radni przegłosowali również uchwałę dotyczącą zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2017. Podjęto także uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.


25-10-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.