Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Laur Świętokrzyski 2017

Już po raz dwunasty wręczono nagrody „Laur Świętokrzyski”. Uroczysta gala odbyła się w piątkowy wieczór, 27 kwietnia, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wyróżnienia wręczyła wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda, Andrzej Bętkowski.

Nagrody „Laur Świętokrzyski 2017” zostały przyznane w siedmiu kategoriach: Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku, Gmina innowacyjna, Gmina przyjazna rodzinom i seniorom, Działanie na rzecz bezpieczeństwa, Działanie na rzecz polskiej pamięci historycznej, Lider dobroczynności oraz Osiągnięcie sportowe roku. W tegorocznej edycji Miasto i Gmina Staszów została nominowana do „Lauru Świętokrzyskiego” w kategorii Gmina przyjazna rodzinom i seniorom. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, podczas piątkowej uroczystości odebrał nominację z rąk wojewody, Agaty Wojtyszek. W kategorii Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku nominację dla Zakładu Energetyki Cieplnej odebrał Prezes Zarządu, Ryszard Sobczyk. Nominację dla Lidera dobroczynności z terenu Miasta i Gminy Staszów odebrała Halina Łabuda, Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie.

W kategorii Gmina przyjazna rodzinom i seniorom wytycznymi były działania, jakie prowadzi gmina na arenie placówek samorządowych – przedszkoli, żłobków, placów zabaw, klubów seniora z teremu gminy, a także sposób wykorzystywania środków z rządowych programów wspierających działania w obszarze rodzinnym i senioralnym. Kolejnym z kryteriów oceny było podejmowanie działań mających na celu integrację rodzinną, narzędzia promujące politykę rodzinną i senioralną, a ponadto promowanie działań w gminie adresowanych zarówno do rodzin, jak i do seniorów.

W kategorii Lider dobroczynności brano pod uwagę kryterium podejmowania działań charytatywnych i bezinteresownej pracy na rzecz osób potrzebujących, a także działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na niesienie im pomocy. Ponadto zwracano uwagę na podejmowane inicjatywy zmierzające do budowania solidarności społecznej i dostrzegania osób potrzebujących pomocy oraz na inicjowanie, propagowanie i udział w kampaniach społecznych.

Kierunkowymi wytycznymi w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku była produkcja wyrobów lub oferowanie usług zmierzających do ochrony środowiska, które wyróżnia wysoka jakość oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska. Ponadto zwracano uwagę na działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, wdrażanie rozwiązań służących jego ochronie oraz promowanie ekologicznego korzystania z produktów i usług przedsiębiorstwa. Kolejnym z kryteriów oceny było tworzenie kompleksowej strategii wdrażania ekologicznych rozwiązań.

Nagroda wojewody, jaką jest „Laur Świętokrzyski”, ma charakter honorowy i jest corocznym wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny.

04-05-2018, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.