Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ

W poniedziałek, 30 października br. o godzinie 13:00, odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej. Radni, zebrani w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, podjęli sześć uchwał.

28 października zmarł Rafał Suska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Jego pamięć uczczono minutą ciszy na początku Sesji.

Głosowanie nad uchwałami poprzedziło również wręczenie nagród w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”. Gmina przystąpiła do tej ogólnopolskiej kampanii po raz kolejny. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych przyznawało nagrody w konkursie literacko-plastycznym pn. „Na skrzydłach przyjaźni”. Wśród laureatów znalazło się 9 uczniów szkół z terenu naszej gminy. Nagrodę główną otrzymała Julita Kownacka z klasy gimnazjalnej ZPO Nr 1 w Staszowie. Laureatkami z klas gimnazjalnych „Jedynki” były także Emilia Fołta, Zofia Rogala oraz Hanna Rogala. Koordynatorką tych uczennic była Magdalena Kufel. Z klasy podstawowej ZPO Nr 1 laureatką została Anna Fołta, którą opiekowała się koordynator Grażyna Kwiecień. Nagrodzone zostały także uczennice Karolina Brocka z PSP Nr 3 w Staszowie, której koordynatorem była Beata Wójcik, Oliwia Kijewska z Placówki Wsparcia Dziennego, której koordynatorem była Dorota Wasilewska, Anna Dołomisiewicz z PSP w Kurozwękach, pod opieką Weroniki Orzechowskiej oraz Karolina Dziedzic ze szkoły w Czajkowie, która tworzyła pod okiem koordynator Joanny Modras-Nowackiej. Nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca Burmistrza Ewa Kondek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek. Burmistrz dziękował laureatom za uczestnictwo i zaangażowanie oraz gratulował wysokich wyników. - Jesteśmy z Was dumni – podkreślił Burmistrz.

Podczas Sesji Rady Miejskiej Radni głosowali m.in. nad przyjęciem wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017. Między innymi zwiększono wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” o 80 000,00 zł. Przegłosowano także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027. Rada Miejska podjęła także uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Podczas Sesji zdecydowano także o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kurozwękach, przebiegającej od ul. Zagonie do ul. Staszowskiej. Ulica ta będzie się nazywać ulicą Orzechową. Radni wyrazili także negatywną opinię dotyczącą budowy chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami towarzyszącymi we wsi Oględów.


02-11-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.