Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ

W piątek, 24 listopada br., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, odbyła się LII Sesja Rady Miejskiej. Radni głosowali nad projektami 10 uchwał, które dotyczyły między innymi zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na LII Sesji wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2017 oraz zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027. Radni zagłosowali także za obniżeniem ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok, o 5 groszy za 1 dt. Obniżono także cenę drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na 2018 rok. Średnią cenę sprzedaży drewna obniżono z kwoty 197,06 zł za 1m3 do kwoty 191,01 zł za 1m3.

Radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, na okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. Ustalone taryfy będą obowiązywały na terenie Miasta i Gminy Staszów, z wyłączeniem miejscowości Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia. Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2018 nie ulegną zmianie w porównaniu do obecnie obowiązujących. Gospodarstwa domowe wykorzystujące dostarczaną wodę do celów socjalno-bytowych oraz Gmina za wodę pobraną przez jednostki straży pożarnej, zapłacą 3,42 zł za m3. Pozostali odbiorcy oraz gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, zapłacą za m3 wody 3,74 zł. Cena za odprowadzane ścieków jest taka sama dla obu grup taryfowych wymienionych wyżej i wynosi 9,50 zł za m3.

Rada Miejska uchwaliła także Program współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Program ma służyć dalszemu rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi demokracji lokalnej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi. Program określa obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców na rok 2018. Na realizację Rocznego Programu przeznaczonych będzie około 130 000 zł. W budżecie Gminy przeznacza się 140 000 zł na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Staszów.


28-11-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.