Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości otwarte

W poniedziałek, 28 stycznia przy ul. Sudeckiej 9 w Staszowie otwarto Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Biuro powstało z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi" i jego głównym zadaniem jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości. W nowo powstałym budynku prowadzone będzie bezpłatne doradztwo księgowe i prawne oraz szkolenia i konsultacje.

Na uroczyste otwarcie licznie przybyli zaproszeni goście. Przy ul. Sudeckiej pojawili się m.in. Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz oraz przedstawiciele gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania.

Gości zebranych w nowym biurowcu przywitał Prezes Zatrządu LGD Białe Ługi Zdzisław Pniewski, który podziękował za pomoc w stworzeniu Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i zaprosił wszystkich do zwiedzenia biurowca.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć wyraził nadzieję, że będzie to impuls do dalszego rozwoju gospodarczego i podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Staszów. Podkreślił również, że priorytetem władz miasta jest rozwój gospodarczy i zatrzymanie przedsiębiorców i pracowników w Staszowie.

Program LCWP opiera się na filarach: wsparcie, wiedza i współpraca. Każde z przedsięwzięć realizowanych przez LCWP w Staszowie będzie wypełniać powyższe funkcje, znacznie zwiększając aktualnym bądź przyszłym przedsiębiorcom szansę na odniesienie sukcesu w biznesie. Użytkownicy staszowskiego inkubatora przedsiębiorczości będą mieli możliwość korzystania z usług wspierających ich rozwój, a przez to także rozwój firm, które prowadzą.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie ul. Sudecka 9, tel. 15 8130303 lub na stronie www.bialelugi.eu.


WIĘCEJ ZDJĘĆ

31-01-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.