Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Lokalne Igrzyska: Konkurs wiedzy o regionie i konkurs plastyczny zakończone

W piątek 14 października w Zespole Pałacowym w Kurozwękach rozegrano dwie dyscypliny w ramach trwających od sierpnia Lokalnych Igrzyskach dla Dzieci. Udział w Konkursie Wiedzy o Gminie Staszów oraz Konkursie Plastycznym „Wiele Miejsc – Jedna Gmina Staszów” wzięło siedem sześcioosobowych drużyn – uczestników Igrzysk.

Konkurs Wiedzy składał się z czterech konkurencji: testu jednokrotnego wyboru składającego się z dwudziestu pytań, układaniu puzzli przedstawiających znane miejsce z terenu Miasta
i Gminy Staszów, rozwiązaniu trzech rebusów zawierających pojęcia związane z Naszą Gminą oraz 10 pytań, na które uczestnicy odpowiadali metodą „kto pierwszy się zgłosi”. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Aktywna Kraina w składzie: Leszek Kopeć – burmistrz Miasta i Gminy Staszów; Ewa Kondek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Staszów; Dariusz Kubalski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie.

Rozpoczynający zmagania test pokazał, iż dzieci bardzo dobrze przygotowały się do Konkursu, nieliczne błędy wskazywały jedynie na zróżnicowany poziom trudności poszczególnych pytań. W drugiej konkurencji ważna, oprócz znajomości głównie zabytków, była szybkość działania i spostrzegawczość, gdyż najwięcej punktów zdobywały te drużyny, które jak najszybciej ułożyły obrazek podzielony na kilkanaście elementów. Kolejna z konkurencji również nie przysporzyła większych problemów, a do rozwiązania uczestnicy mieli po trzy rebusy, których rozwiązaniem były pojęcia: Czarna Staszowska, Korab i Park Bienia. Ostatnia z konkurencji w Konkursie Wiedzy o Gminie Staszów przyniosła najwięcej emocji, gdyż na zadawane przez Jury pytania drużyny odpowiadały po zgłoszeniu się do odpowiedzi, a dodatkową atrakcją było to że za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymywała dwa punkty, a za złą lub brak odpowiedzi odejmowano jeden punkt.

Po podliczeniu punktacji z wszystkich czterech konkurencji zwycięzcami okazała się drużyna Świetlików z Czajkowa, kolejne miejsca zajęli: Kurołapki z Kurozwęk, Jutrzenianki z Wiązownicy, Gagatki z Woli Osowej, Iskierki ze Staszowa, Zawodnicy z Łukawicy, Szalone Agentki ze Staszowa.

W Konkursie Plastycznym uczestnicy Lokalnych Igrzysk dla Dzieci przystąpili do wykonywania prac różnymi metodami. Wykorzystano techniki: rysowania węglem, malowania farbami, rysunek kredką (woskową i pastelową), a także łączenie różnych technik takich jak: collage, obrazki jesienne, wycinaki i wydzieranki. Wykorzystano przy tym między innymi: stare gazety, liście, igły drzew, sznurek, a nawet kaszę gryczaną.

Sześć, spośród siedmiu drużyn, przedstawiło jedno ze znanych miejsc w Gminie Staszów, zwykle z okolicy, z której pochodzą. Jedna drużyna stworzyła pracę przedstawiającą całą Gminę Staszów z charakterystycznymi miejscami i miejscowościami. Wśród przedstawionych zabytków znalazły się między innymi: Ratusz i Kościół Św. Bartłomieja w Staszowie, Pałace w Kurozwękach, Wiązownicy Kolonii i Wiśniowej.

Prace oceniło jury w składzie: Justyna Górska-Sekuła – Członek Zarządu Fundacji FARMA, Witold Świtalski – Zespół Pałacowy w Kurozwękach oraz Jolanta Klimek reprezentująca Stowarzyszenie Aktywna Kraina. Pod uwagę wzięto technikę wykonania, współpracę, samodzielność, pomysłowość oraz odzwierciedlenie tematu Konkursu.

Przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody dla Gagatków z Woli Osowej oraz Świetlików z Czajkowa. Otrzymały one po 7 punktów do generalnej klasyfikacji Igrzysk. Pozostałe pięć drużyn zajęło ex aequo drugie miejsce, zdobywając po 6 punktów.

Po rozegraniu czterech spośród sześciu Konkurencji tabela Lokalnych Igrzysk dla Dzieci przedstawia się następująco:

1. Kurołapki Kurozwęki - 25 pkt.
2. Świetliki Czajków - 24 pkt.
3. Jutrzenianki Wiązownica - 23 pkt.
4. Gagatki Wola Osowa - 20 pkt.
5. Iskierki Staszów - 16 pkt.
6. Szalone Agentki Staszów - 15 pkt.
7. Zawodnicy z Łukawicy - 13 pkt.

21-10-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.