Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 stycznia br. odbyła się LVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli dziewięć uchwał. Nie udało się jednak wyłonić nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.

Radni poprzez głosowanie udzielili pomocy Powiatowi Staszowskiemu w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu medycznego”. W związku z tym zadaniem, gmina udzieli pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, na zakup aparatu RTGz ramieniem C, aparatu sufitowego oraz aparatu USG. Na sali obecny był dyrektor szpitala, Paweł Wojtasik. Dyrektor podziękował w imieniu dyrekcji i pracowników za pozytywnie rozpatrzoną prośbę dotyczącą pomocy. Zaznaczył, że pieniądze dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są niezwykle ważne, ponieważ musi on działać szybko i skutecznie. - Każda pomoc, z każdego źródła, jest nam bardzo potrzebna. Widać z państwa strony zrozumienie i pomoc względem szpitala staszowskiego. Bo szpital nie jest ani powiatowy, ani gminny. Jest po prostu nasz, staszowski – mówił do zebranych Paweł Wojtasik.

Podczas sesji Radni zajmowali się także sprawą żłobka, który powstaje przy ulicy Jana Pawła II. Utworzono jednostki budżetowe: Żłobek „Świat Dziecka” oraz Klub Dziecięcy „Świat Dziecka”. Dla obu jednostek organem prowadzącym jest gmina i zostaną one utworzone z dniem 1 marca 2018 roku. Wyrażono także zgodę na zwiększenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Radni wprowadzili także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 20129. Zmieniono także Uchwałę Nr LII/457/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Poprzez głosowanie nad uchwałą Radni zatwierdzili także plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.

Pod koniec Sesji Radni mieli wybrać nowego wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Nie zgłoszono jednak żadnego kandydata, więc Rada Miejska na chwilę obecną pozostaje bez drugiego wiceprzewodniczącego.


30-01-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.