Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

30 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, odbyła się LXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podjęli siedem uchwał.

Przed ogłoszeniem porządku obrad pożegnano odchodzącą na emeryturę Joannę Pokorę, Skarbnika Gminy z 45-letnim stażem pracy. Burmistrz Leszek Kopeć podziękował jej za lata pracy i wkład jaki wniosła w rozwój naszego regionu oraz złożył życzenia zdrowia i radości. W imieniu Rady Miejskiej życzenia i podziękowania dla Joanny Pokory wygłosił przewodniczący, Dominik Rożek. Przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej Leszek Kopeć oraz Ewa Kondek, zastępca Burmistrza, pogratulowali również uzyskania stopnia naukowego doktora radnej Beacie Gajek-Dyl.

Podczas Sesji Radni zmienili Uchwałę RM z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na rok 2018. Zmieniono także Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na rok 2018.

Radni, poprzez podjęcie uchwały, udzielili pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Wsparcie dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Witowice-Kol. Pęcławska-Łukawica od km 9+040 do km 10+660, w kwocie 44500,00 zł. Podczas Sesji wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029.

W trakcie sesji dopuszczono możliwość zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Staszów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą karty płatniczej stanowić będzie udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców naszej gminy w realizacji płatności na rzecz Gminy Staszów.

Określono także tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


07-05-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.