Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

27 czerwca, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Podczas sesji radni udzielili Leszkowi Kopciowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium.

Ostatnia sesja rady miejskiej była jedną z najważniejszych Sesji w roku. Radni udzielili na niej absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Staszowie. Sesja RM rozpoczęła się od omówienia sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za rok 2017. Następnie omówiono informacje o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów oraz przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącą wyżej wymienionych dokumentów. Skład Orzekający RIO w Kielcach pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Leszkowi Kopciowi. Później przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, Tomasz Klimek, ogłosił, że Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Radni poparli wniosek poprzez głosowanie. - Każdy budżet jest rozwojowy, coraz większy i bardziej rozbudowany. Inwestycje w naszej gminie idą w dobrym kierunku. Wszystkie projekty są realizowane i jest to również wynik lat ubiegłych. Cieszymy się przedszkolami, żłobkami, mamy nowe boiska i drogi. To kolejne lata sukcesów, które pozwalają, że Gmina Staszów się rozwija. Nie odpoczywamy. Ważne, że nie zwracamy środków unijnych. Staszów staje na nogach, a mieszkańców musimy zatrzymać i sprawić, że coraz więcej osób tu powróci – mówił Burmistrz. Włodarz podziękował Ewie Kondek, zastępcy burmistrza oraz byłej Skarbnik, Joannie Pokorze, za współpracę przy tworzeniu i realizacji tego budżetu. - Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za oddanie i ciężką pracę. Zawsze jesteście gotowi do działania. Radnym Miejskim dziękuję za podpowiedzi, sygnały. Wy wiecie najlepiej jak reagować na potrzeby mieszkańców, ponieważ jesteście najbliżej nich. To samo tyczy się sołtysów i im też dziękuję za wskazówki jak działać w przypadku rzeczy małych, ale niezwykle ważnych dla mieszkańców naszej gminy – podkreślał Leszek Kopeć. Dominik Rożek, przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych i swoim pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium i podziękował za pracę w 2017 roku.

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok. Wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029. Radni ustalili również wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz określili warunki udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Właściciele bądź użytkownicy działek budowlanych położonych na terenie miasta Staszowa, do których przylegają działki stanowiące własność Gminy Staszów, są zainteresowani ich nabywaniem na własność. Działki przylegające mogą być zbywane bezprzetargowo, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Na wniosek właścicieli działek przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży za zgodą Rady Miejskiej. Bonifikata będzie mogła być udzielona po łącznym spełnieniu warunków określonych niniejszą uchwałą.


02-07-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.