Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

19 października odbyła się LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie głosowali nad podjęciem czterech uchwał.

Radni zmienili budżet Miasta i Gminy Staszów na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029. Między innymi zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza”, w związku ze zwiększeniem wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 35 733,34 zł. Przyjęto także aneks do Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020. Podczas sesji uchwalono także Statut Miasta i Gminy Staszów. Podstawowy akt prawny, który reguluje ustrój i organizację gminy został uchwalony w 2003 roku, jednakże zmiany, jakie zaszły w przepisach prawa, spowodowały konieczność jego uaktualnienia.

Spotkanie było także okazją do podsumowania kadencji 2014-2018. Leszek Kopeć, burmistrz Miasta i Gminy Staszów, dr Ewa Kondek, zastępca Burmistrza, Sławomir Mikula, sekretarz Miasta i Gminy Staszów oraz Dominik Rożek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie podziękowali radnym miejskim za cztery lata współpracy. - Dziękujemy całej Radzie. Każdy z nas stara się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. My jesteśmy po to, by służyć mieszkańcom. Po to nas powołują, po to na nas głosują, żebyśmy działali na ich korzyść. Nie patrzymy na swój własny interes, tylko na interes naszego społeczeństwa. Pracujemy, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, żeby był dobrobyt, a nasza Gmina się rozwijała. Za to wszystko, za tę pracę i współpracę, chcę wszystkim dziś szczerze podziękować – mówił burmistrz Leszek Kopeć. Włodarze wręczyli wszystkim radnym listy gratulacyjne oraz upominki.

W imieniu Radnych podziękowania złożył Dominik Rożek, Przewodniczący Rady Miejskiej, który podziękował Burmistrzowi i zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, kierownikom wydziałów, radcom prawnym i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, kierownikom podległych jednostek, prezesom spółek, sołtysom oraz przewodniczącym rad osiedli. - Dziękujemy za wspólną pracę, wspólne dyskusje i spotkania z mieszkańcami – mówił Rożek.


23-10-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.