Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Modernizacja staszowskiego Ratusza. Podpisano umowę na dokumentację


„Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie”. Koszt wykonania dokumentacji to 154 000,00 (w tym: I etap: 29 520,00 II etap: 124 480,00). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na modernizację budynku Ratusza w Staszowie. Będzie ona opierać się na założeniach, które znajdują się w koncepcji architektonicznej. Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zadaniem wykonawcy będzie również sporządzenie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: Rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie.

Wykonanie dokumentacji jest niezbędne przy aplikowaniu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa 1 ­ „Innowacje i Nauka” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia podlegają ochronie konserwatorskiej i są wpisane do rejestru zabytków. Termin wykonania tego zadania mija 30 czerwca 2017.

Na zdjęciu podpisanie umowy na wykonanie zadania

Na zdjęciu podpisanie umowy na wykonanie zadania


06-12-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.