Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

„Nasz Projekt – Twoja szansą na zatrudnienie”

W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie Projektu, 15 osób z Gminy Staszów miało możliwość odbycia 6-miesięcznych staży u lokalnych pracodawców.


Staże są częścią Projektu realizowanego od stycznia 2017r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych Gminy Staszów.
Na pierwszym etapie realizacji Projektu, Uczestnicy zostali objęci wsparciem przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego. Kolejnym etapem było zdobycie nowych kwalifikacji i uprawnień w trakcie certyfikowanych kursów zawodowych.


W m-cu październiku 2017r. spośród 30 uczestników Projektu, którzy byli objęci wsparciem, 15 zostało skierowanych na staże. W tym czasie mieli możliwość zweryfikowania w praktyce, dotychczas nabytej wiedzy oraz kwalifikacji uzyskanych podczas kursów zawodowych. Dla pracodawców, to była także okazja do sprawdzenia potencjalnego przyszłego pracownika.

Uczestnicy Projektu odbywali staże na stanowiskach: pomoc kuchenna (6 osób), kosmetyczka/stylistka paznokci (1 osoba), magazynier/operator wózka widłowego (2 osoby), operator kotłów ( 1 osoba), opiekun (1 osoba), pomocnik elektryka (1 osoba), pomoc konserwatora (1 osoba), sprzedawca-kasjer (2 osoby).

Dziewięć na dziesięć osób, które już ukończyło staże, podjęło zatrudnienie. Pozostałe pięć jest jeszcze w trakcie realizacji stażu i wszyscy posiadają deklarację od pracodawców o zatrudnieniu, po ukończonym stażu.

Środki pozyskane w ramach funduszy Unijnych oraz wkład własny Gminy Staszów, dały możliwość objęcia kompleksowym wsparciem osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Wypłacane stypendia stażowe stanowiły znaczące wsparcie dla osób do tej pory pozostających bez pracy i bez własnych świadczeń finansowych.

Niewymiernym sukcesem jest fakt, że osoby wcześniej bierne, powróciły na rynek pracy, wzbogaciły się o nowe umiejętności zawodowe i otrzymały szansę zatrudnienia.

Staż na stanowisku kosmetyczka/ stylistka paznokci.


Staż na stanowisku pomoc kuchenna.


Staż na stanowisku magazynier.


Opracował: Renata Śledź- Koordynator Projektu.

17-04-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.