Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Nowa pracownia edukacji ekologicznej

W czwartek, 19 października, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie otwarto pracownie edukacji ekologicznej. Zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowita wartość projektu to 30 000,00 zł, z czego Gmina Staszów pozyskała na ten cel 24 000,00 dotacji. W inauguracji pracowni uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes WFOŚiGW w Kielcach, Ryszard Gliwiński, a także włodarze miasta: burmistrz Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele i uczniowie.

W ramach dofinansowania został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane przez uczniów do prowadzenia obserwacji i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia. Celem programu jest zwiększenie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły realizują go poprzez podniesienie jakości edukacji ekologicznej, zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną środowiska oraz poszerzanie kwalifikacji nauczycieli.

Podobne pracownie edukacji przyrodniczej działają również w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie i Zespole Placówek Oświatowych-Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Mostkach.19-10-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.