Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Nowa zieleń nad Czarną w Staszowie

Władze Gminy Staszów planują w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na poprawę estetyki miasta, poprzez zwiększanie i podnoszenie wartości terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. W celu wzbogacenia i podtrzymania walorów estetycznych zieleni miejskiej zrealizowane zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów w Parku Rekreacyjno - Sportowym "Zalew nad Czarną". Na realizację tego celu pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych Zalewu nad Czarną". Pozyskana kwota wynosi 6 599,00 zł przy całkowitym koszcie zadania 16 498,00 zł. Zgodnie z umową, na terenie Zalewu nad Czarną zostanie posadzone 55 szt. krzewów i 32 szt. drzew. Teren parku wzbogaci się o nowe okazy dębów czerwonych i dębów szypułkowych, graby i buki pospolite, berberysy ottawskie czy glicynie chińskie. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2016 roku.

Zalew nad Czarną pełni ważną funkcję społeczną, rekreacyjną i przyrodniczą dla mieszkańców naszego miasta. Nowo posadzone drzewa i krzewy stworzą zadrzewiony teren wypoczynkowy, powstanie lokalny mikroklimat, zwiększą się walory ekologiczne i krajobrazowe terenu parku. - mówi Leszek Kopeć, burmistrz Miasta i Gminy Staszów

K. Basińska

13-10-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.