Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Nowy numer konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579), dokonano szeregu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca nałożył na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W związku z powyższym informujemy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (zmieszany) o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Druk deklaracji należy uzupełnić i złożyć w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, pokój 11. Pomoc w wypełnieniu druku można uzyskać w pokoju 11 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu 15 864 83 22. Jednocześnie informujemy, że ustawodawca z dniem 6 września 2019r. nałożył również na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowy rachunek dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PKO Bank Polski 14 1020 2629 0000 9702 0402 3313.


13-09-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.