Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Oferta Stowarzyszenia "Avito Vivit Honore"

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”, ul. Wschodnia 8a /15, 28-200 Staszów, złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn.„Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – Kultywowanie tradycji historycznych”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” , przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 czerwca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

07-06-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.