Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Ogłoszenie: LI Sesja Rady Miejskiej


W dniu 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 października 2017 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 463/17,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 464/17,

c) zmiany Uchwały Nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października 2017 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 462/17,

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – projekt nr 459/17,

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej – projekt nr 460/17,

f) zniesienia statusu pomnika przyrody – projekt nr 461/17.

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Staszowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów oraz Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

5. Interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 13.09.2017 r. do 25.10.2017 r.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Dominik Rożek


24-10-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.