Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

OGŁOSZENIE - LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 grudnia 2017 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 492/17,
 • b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 493/17,
 • c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 494/17,
 • d) zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawienia do stanowienia o ich wysokości – projekt nr 490/17,
 • e) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 2 „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów” - projekt nr 491/17,
 • f) ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017 – projekt nr 495/17,
 • g) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 477/17,
 • h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 478/17,
 • i) dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 479/17,
 • j) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 475/17.

4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza:

 • - przedstawienie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu;
 • - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie;
 • - stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach stałych Rady Miejskiej w Staszowie;
 • - dyskusja nad projektem budżetu;
 • - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 474/17.

5. Interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Dominik Rożek

20-12-2017, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.