Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE - LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 10 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) powołania Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 546/18,
  • b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 548/18,
  • c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 549/18,
  • d) zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania - projekt nr 545/18,
  • e) podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - projekt nr 547/18.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Dominik Rożek

09-05-2018, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.