Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE - LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 lipca 2018 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 571/18,
  • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 572/18,
  • c) zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 570/18,
  • d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 573/18,
  • e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 574/18.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

  • - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.06.2018 r.
    do 08.08.2018 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Maria Malec

07-08-2018, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.