Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniach 16, 17 i 18 czerwca br.

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Jacek PiwowarskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew WojciechowskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław AltenbergNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 czerwca roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Piotr KasperkiewiczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Rafał GrabkaNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
(-) Tomasz OtrębskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania – projekt nr 252/20,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 253/20,
c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok – projekt nr 254/20,
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt nr 255/20.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga

12-06-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.