Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: V Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Staszowie.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c)wyznaczania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
5. Interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 24.12.2018 r. do 14.01.2019 r. i realizacji interpelacji radnych zgłoszonych na sesji w dniu 28.12.2018 r.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz


11-01-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.