Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XLV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok:

- omówienie sprawozdania finansowego za 2016 rok;

- omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok;

- omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok;

- dyskusja.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok – projekt nr 401/17,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok – projekt nr 402/17.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok – projekt nr 403/17,

b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów – projekt nr 400/17.

Interpelacje radnych.

Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 19 maja 2017 roku.

Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Dominik Rożek


20-06-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.