Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 3 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 413/17,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 414/17,

c) wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w Grzybowie gmina Staszów w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - projekt nr 415/17,

d) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Mała – projekt nr 410/17,

e) wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/239/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt nr 416/17,

f) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – projekt nr 417/17,

g) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 411/17,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 412/17,

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 418/17,

j) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych – projekt nr 419/17.

Interpelacje radnych.

Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 9 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Dominik Rożek


27-07-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.