Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XXVIII Sesja Rady Miejskiej


W dniu 28 lipca 2016 roku ( czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt 243/16,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt 244/16,

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 240/16,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt nr 241/16,

e) zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 242/16,

f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 239/16,

g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 245/16,

h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów – projekt 246/16.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 27 maja 2016 roku do 25 lipca 2016 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Ireneusz Kwiecjasz


22-07-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.