Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE- XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 6 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 14:30 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 października 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

  • a) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na lata 2016 – 2020 - projekt nr 287/20.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

04-11-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.