Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XXXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2016 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 307/16,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 304/16,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt nr 305/16,

d) nadania nazwy parkowi miejskiemu w Staszowie – projekt nr 306/16,

e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania – projekt nr 299/16,

f) zmiany Uchwały Nr LIV/441/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzczonowice zmienionej Uchwałą Nr LXVII/548/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 r. i Uchwałą Nr LXXIV/626/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 r. - projekt nr 308/16,

g) zmiany Uchwały Nr LXXIV/649/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziska – projekt nr 309/16,

h) zmiany Uchwały Nr LXI/511/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łukawica zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/628/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 310/16,

i) zmiany Uchwały Nr LXI/510/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa Poduchowna zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/637/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku – projekt nr 311/16,

j) zmiany Uchwały Nr LXXIV/654/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiązownica Kolonia – projekt nr 312/16.

1. Interpelacje radnych.

2. Wolne wnioski i zapytania w tym:

-informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 27.10.2016 r. i 28.11.2016 r.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Ireneusz Kwiecjasz

09-12-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.