Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

OGŁOSZENIE


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów złożyło ofertę zakresu: Oświata i Wychowanie pn. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci niepełnosprawnych - Weekend aktywności psychofizycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację zadania publicznego pn.Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci niepełnosprawnych - Weekend aktywności psychofizycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 maja 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

/-/ mgr Leszek Kopeć

19-05-2017, Paweł Zimny
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.