Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OSP Czernica ma 60 lat i własny sztandar

Już 60 lat strażacy ochotnicy służą mieszkańcom Czernicy, dbając o ich zdrowie i mienie. 8 września odbyły się obchody 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy oraz uroczyste nadanie sztandaru tej jednostce.

Uroczystości w Czernicy rozpoczęły się wkroczeniem czternastu pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych, które prowadził Komendant Miejsko-Gminny Grzegorz Kwietniewski, pełniący funkcję dowódcy uroczystości. Przemarsz jednostek odbył się przy akompaniamencie orkiestry Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol w Grzybowie.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie, druh Kryspin Bednarczyk, powitał przybyłych gości. Miasto i Gminę Staszów w Czernicy reprezentowali Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, dr Ewa Kondek, zastępca Burmistrza Staszowa oraz Dominik Rożek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie. W obchodach uczestniczyli również między innymi Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Strzała, przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą, Michałem Skotnickim i przewodniczącym Damianem Sierantem. W uroczystościach uczestniczyli także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, bryg. Rafał Gajewicz oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie, przedstawiciel Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka, dyrektor Jacek Jaworski oraz wielu innych przyjaciół jednostki, przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu gminy Staszów i nadleśnictwa, sołtysi oraz przedstawiciele szkół i jednostek. Nie zabrakło licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Czernica oraz rodzin strażaków z OSP.

Mszę polową odprawił ksiądz Janusz Dudek z parafii w Kurozwękach. - Sztandar to znak, który ma mobilizować tutejszych strażaków – mówił duchowny podczas kazania. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie sztandaru, który został później nadany jednostce. Po zakończeniu części liturgicznej druhna Małgorzata Adydan przedstawiła rys historyczny OSP w Czernicy. - Podsumowując lata działalności naszej jednostki we wsi Czernica, widać jak bardzo jednostka wrosła w życie lokalnej społeczności. Nadanie sztandaru jednostce i obchody 60. lecia mobilizują do dalszej działalności i ochrony przeciwpożarowej oraz integracji społeczeństwa w naszym lokalnym środowisku – zakończyła swoje wystąpienie druhna.

Następnie Kryspin Bednarczyk odczytał akt nadania sztandaru dla OSP w Czernicy. Sztandar został nadany jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej, na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany został przez lokalne społeczeństwo i Tadeusza Wrześniaka, właściciela Hut Szkła. Podczas uroczystości sztandar jednostce przekazał przedstawiciel fundatora, dyr Jacek Jaworski. W imieniu jednostki sztandar odebrał prezes OSP Czernica Andrzej Mucha. W uznaniu dużego zaangażowania jednostki OSP Czernica za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowano ją srebrnym medalem Zasługi dla Pożarnictwa.

Święto w Czernicy było doskonałą okazją do wręczenia medali osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa przyznano druhowi Zbigniewowi Kruzlowi. Srebrny medal za zasługi otrzymali Jan Pyrek, Andrzej Bania, Andrzej Mucha oraz Ryszard Dziedzic. Brązowym medalem odznaczono Małgorzatę Adydan, Joannę Kozerę, Katarzynę Muchę-Olszewską, Sebastiana Muchę, Wiesława Kosa, Józefa Karasia, Rafała Adryjana, Krzysztofa Grudnia, Krystiana Adydana oraz Krzysztofa Dulębę. Jednostka w ramach podziękowania dla osób wspierających OSP Czernica, wręczyła pamiątki okolicznościowe za wspieranie inicjatyw społecznych i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Za szczególną pomoc jednostce wyróżnienie otrzymał między innymi burmistrz Leszek Kopeć.

W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, składając wszystkim druhom i druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy życzenia i wyrazy uznania. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w swoim wystąpieniu podkreślał, że sześćdziesięciolecie to wspaniała rocznica. - Dzisiejsze medale i odznaczenia świadczą o tym, że w OSP w Czernicy jest naprawdę wspaniała ekipa, która może zrobić wszystko. Jesteście jednostką, która jako ostatnia w Gminie nie posiadała sztandaru. Dziś spotkał Was ten zasłużony zaszczyt. Właśnie tego sztandaru szczerze Wam gratuluję. Druhom i druhnom chcę życzyć wytrwałości i tego, żeby w tej ciężkiej pracy nie zabrakło Wam siły i zdrowia. Prezesie, w imieniu własnym chce podziękować i życzyć samych sukcesów. - mówił Burmistrz.


13-09-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.