Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pałac w Kurozwękach

Jego początki sięgają XIV wieku, kiedy to około 1400 roku Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano-murowany zamek, siedzibę rodu. Początkowo zamek miał charakter obronny. Był to jeden z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce.
W ciągu stuleci przybrał on kształt, jaki możemy obecnie podziwiać. Zaskakuje on ciekawą bryłą i dobrym połączeniem najstarszych gotyckich fragmentów z późniejszymi elementami. Wnętrza i piwnice kurozwęckiego Pałacu udostępnione są do zwiedzania dla turystów, którzy mogą je podziwiać z przewodnikiem. Na życzenie organizowane są również pokazy walk rycerskich, artylerii i dawnych tańców.

Pałac w Kurozwękach to najcenniejszy i najciekawszy zabytek świeckiej architektury w okolicach Staszowa. Liczy on sześć wieków i nosi w sobie wątki różnych stylów. Pierwszy pałac powstał w rozlewiskach Czarnej przed rokiem 1400. W XV wieku został przebudowany i powiększony. Kolejna zmiana nastąpiła około 1500 roku. W XVII wieku otrzymał formę wczesnobarokową. Jednak ostateczny charakter architektoniczny pałac otrzymał w II połowie XVIII wieku, kiedy to dokonano rokokowej modernizacji całego zespołu. Ta ostatnia przebudowa ustabilizowała wygląd zabytku.

W Kurozwękach mieszkały przez kilka stuleci czołowe polskie rody magnackie. Wśród nich wyróżnić należy: Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków.

W parku - prostopadle do pałacu - stoją dwa pawilony. Kiedyś były jednakowe, dzisiaj pierwotną "urodę" zachował tylko prawy. Powstał on w II połowie XVII wieku - w czasie, gdy pałac zamieszkiwali Sołtykowie. Wybrzuszony w środku owalnymi ryzalitami i zachęcający do wejścia otwartymi arkadami - nakryty został oryginalnym dachem mansardowym, zakończonym stożkiem. We wnętrzu znajdują się sale okrągłe i owalne z ryzalitami.

29-07-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.