Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Plan posiedzeń Komisji Rady MiejskiejNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie:- o godz. 09:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz- o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Wojciech Charyga


- o godzinie 12:30 - posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne

Przewodniczący

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

( - ) Jacek Piwowarski- o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
( - ) Anna Majczak


- o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
( - ) Mirosław Bernyś


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie:

- o godzinie 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

( - ) Tomasz Otrębski- o godzinie 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
Tematem posiedzenia będzie:
1. Opracowanie planu pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 46/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 47/19,
c) wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 45/19,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 40/19,
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 44/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci
i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 41/19,
g) podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt nr 42/19,
h) utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – projekt nr 43/19.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek

11-01-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.